Ryodoraku, elektropunktura

Diagnostyka komputerowa i elektroterapie, detoksykacja » Ryodoraku, elektropunktura

Metoda Ryodoraku

 
Metoda Ryodoraku jest znana od 60 lat; została opracowana przez prof. Yoshio Nakataniego w Japonii. W Polsce prekursorami byli lekarze z Poradni Leczenia Akupunkturą (obecnie Centrum Akupunktury im. prof. Z. Garnuszewskiego).Ryodoraku oznacza linie wysokiej przewodności elektrycznej. Pokrywają się one z meridianami klasycznej akupunktury. Od 1950 roku w Osace (Japonia) prowadzone były pod kierunkiem prof. Y. Nakataniegobadania mające na celu znalezienie zależności między funkcjonalnym stanem narządów wewnętrznych a wartościami oporności elektrycznej mierzonej w punktach odpowiednich meridianów. Zlokalizowano punkty charakteryzujące się zwiększoną przewodnością w stosunku do przewodności przylegających do nich obszarów. Punkty te zostały nazwane punktami reaktywnymi elektroprzepuszczalnymi REPP (ang. Reactive Elektro - Permeable Point). Badania przeprowadzone na dużej grupie ludzi chorych i zdrowych wykazały, że REPP ujawniają się u chorych ze schorzeniami nerek w 9 przypadkach na 10 badanych, natomiast u zdrowych nie są wykrywane. Okazało się, że zlokalizowane REPP układają się w jedną linię, pokrywając się z punktami meridianu nerek. Linię tę prof. Nakatani nazwał Ryodoraku nerkową. W ten sposób ustalono kolejne linie dla pozostałych meridianów. W Gabinecie Almedica wykorzystujemy metodę Ryodoraku jako ważny element diagnostyki. Uzyskujemydokładną i szczegółową analizę stanu energetycznego 12 głównych narządów oraz portret wegetatywny organizmu. Badanie wykonuje się przed rozpoczęciem oraz po zakończonej terapii aby ocenić jej skuteczność. Badanie jest bezbolesne, polega na pomiarze przewodności punktów akupunkturowych na dłoniach i stopach.