Diagnozowanie bioenergetyczne.

Zabiegi bioenergetyczne - bioenergoterapia » Diagnozowanie bioenergetyczne.

Moja metoda diagnozowania łączy często, w zależności od potrzeb, kilka metod znanych w medycynie wschodniej, medycynie energetycznej i radiestezji. Zazwyczaj osoba, która zgłasza się na sesję terapeutyczną, przychodzi z bardzo konkretnymi oczekiwaniami, i najczęściej z już zdiagnozowanymi jednostkami chorobowymi, potwierdzonymi kopiami wyników i analiz medycznych. Są one bardzo ważne, jednak nigdy nie mają wpływu na przeprowadzenie samej czynności diagnozowania energetycznego.


Pierwszym etapem diagnozy jest w miarę szybkie ogarnięcie biopola osoby diagnozowanej, w celu wychwycenia większych różnic w poszczególnych jego partiach uzyskując wstępne informacje o miejscach z zaburzonym polem energetycznym. Dopiero po tej czynności dochodzi do pytania: w czym mogę pomóc. W-ten sposób unikam możliwości zasugerowania się wcześniejszą wypowiedzią na temat dolegliwości osoby diagnozowanej. Według mnie taka ostrożność nie jest konieczna. Po tej pierwszej fazie diagnozy, następuje jej doprecyzowanie z uwzględnieniem miejsc z zaburzonym biopolem, z wykorzystaniem informacji z rozmowy(wywiadu). W przypadkach wątpliwości co do trafności diagnozy stosuję wahadełko, które jest też bardzo pomocne w poznaniu "energetyki" czakr i kierunków przepływów energii.

Możecie Państwo zauważyć, że niewiele to ma wspólnego ze stresem, bólem, hospitalizacją, i innymi niekomfortowymi sytuacjami, które należą do normy w medycynie klasycznej. Co koniecznie należało by podkreślić, mam zawsze czas na wywiad, rozmowę, która upływa w atmosferze spokoju i odprężenia. Sami wiecie, czego wam brakuje podczas wizyt w gabinetach lekarskich. Osobiście tego doświadczyłem. Komfortem dla państwa jest zapewne też to, że moje porady są bezpłatne. O tym więcej w: Cennik